RD4
Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus
Contact • Colofon

Contact

intraQuest

Telefoon: 030 3031063
Email: rd4@intraquest.nl

Licenties:
Licenties voor de afname van onderzoeken zijn alleen bruikbaar voor rekenexperts die een account voor RD4 hebben ontvangen.
Webshop voor licenties:
www.intraquest.nl/webshop

AVG en privacy:
RD4 voldoet aan de nieuwe AVG-regulering m.b.t. de privacy. 
Klik hier voor meer informatie.

Klachtenprocedure:
Heeft u een vraag, opmerking of klacht?
Klik hier.

Colofon

Deze applicatie is ontwikkeld met subsidie van OCW
projecten: PO/560021837 fase 1 (2016) en PO/560032300 fase 2 (2018)

Het programma RD4 is voorafgegaan door een vierjarig
wetenschappelijk onderzoek van drs. Marie-José Bunck en drs. Els Terlien, ondersteund door dr. Mieke van Groenestijn, professor dr. Hans van Luit, dr. Sylke Toll en met medewerking van 130 rekenspecialisten en 329 kinderen.

De digitalisering van fase 1 en de uitbreiding van fase 2 van dit project werden gerealiseerd door:

Stichting ALL

www. allforall.nl
en

intraQuest

www.intraquest.nl

© 2016, 2018, 2020 Stichting ALL, Woerden (KvK 30205985)
RD4 is een diagnostisch instrumentarium en is gevalideerd.
RD4 mag alleen worden gebruikt door licentiehouders en in de vorm die nu beschikbaar is. Oneigenlijk gebruik van de inhoud van de software en de bijbehorende pdf’s, bijvoorbeeld als oefenmateriaal, schaadt de betrouwbaarheid van het instrumentarium en is niet toegestaan.

RD4-rekenen.nl werd ontwikkeld door:

Mieke van Groenestijn
Marie-José Bunck
Els Terlien,
Ruben IJzerman
Teun de Lange
Rafaël den Heijer
Luc Zeelenberg
Ilya Snijders
Sascha van der Meer
Cym Crea Computer

Met heel veel dank aan alle rekenspecialisten die de digitale versie hebben getest.

2016 / 2018 / 2020 / 2022