RD4
Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus
Contact • Colofon

Contact

intraQuest

Telefoon: 030 3031063
Email: rd4@intraquest.nl

Accounts:
Licenties zijn alleen bruikbaar voor rekenexperts die een account voor RD4 hebben ontvangen.
Een account wordt verstrekt na invulling van het hier te downloaden formulier. U kunt het ingevulde formulier sturen naar licenties@intraquest.nl.
Het verwerken van uw aanvraag duurt enkele werkdagen.

Webshop voor licenties:
www.intraquest.nl/webshop

AVG en privacy:
RD4 voldoet aan de nieuwe AVG-regulering m.b.t. de privacy. 
Klik hier voor meer informatie.

Colofon

Deze applicatie is ontwikkeld met subsidie van OCW
projecten: PO/560021837 fase 1 en PO/560032300 fase 2

Het programma RD4 is voorafgegaan door een vierjarig
wetenschappelijk onderzoek van drs. Marie-José Bunck en drs. Els Terlien,
ondersteund door dr. Mieke van Groenestijn, professor dr. Hans van Luit, dr. Sylke Toll
en met medewerking van 130 rekenspecialisten en 329 kinderen.

De digitalisering van dit project werd aangestuurd door

Stichting ALL

www. allforall.nl

en

intraQuest

www.intraquest.nl

RD4-rekenen.nl werd ontwikkeld door:

drs. Marie-José Bunck
onderzoeker en ontwikkelaar
Hogeschool Utrecht

drs. Els Terlien,
onderzoeker en ontwikkelaar
voorheen Hogeschool Utrecht

dr. Mieke van Groenestijn
em. Lector Gecijferdheid,
Hogeschool Utrecht
Stichting ALL

Ruben IJzerman
Teun de Lange
Rafaël den Heijer
Luc Zeelenberg
Ilya Snijders
Sascha van der Meer

Met heel veel dank aan 58 rekenspecialisten die de digitale versie hebben getest.

Mei 2018