Naar Webshop

Zelfstandig je rekenvaardigheid onderhouden

Je blijft alleen maar rekenvaardig als je die vaardigheid onderhoudt. Bij veel leerlingen zakt op den duur de rekenvaardigheid weer weg. Dan dus maar weer extra rekenlessen in plaats van wiskunde?
Met ffTrainen Rekenen Adaptief kunnen leerlingen (in de bovenbouw) zelfstandig hun rekenvaardigheid onderhouden. Docenten volgen hun leerlingen via het Coach volg- en toetssysteem.

Didactiek

✔ Rekentrainer op basis van Mastery Learning
✔ EfficiŽnt door adaptiviteit: focus op 'zwakke plekken'
✔ Gemaakt om zelfstandig de rekenvaardigheid te onderhouden en te verbeteren
✔ Minimale taaldrempel door maximaal gebruik van beeldtaal
✔ Antwoordanalyse > gerichte feedback op het gegeven antwoord